پروژه های شاخص

ژانویه 19, 2022
ابلاغ قرارداد خدمات تسهیلگری اجتماعی در فرآیند احداث سد فینسک
دسامبر 10, 2021
project-kavab
طرح پیمان شبکه فرعی آبیاری و زهکشی شیبلو
دسامبر 10, 2021
project-kavab
خدمات مهندسی بازنگری مطالعات، خدمات نظارت عالی و کارگاهی و مطالعات اجتماعی، توانمند سازی و نظارت بر بهره برداری شبکه اصلی و فرعی آبیاری تحت فشار پایاب سد عمارت ناحیه بران در سطح 3700 هکتار
دسامبر 10, 2021
project-kavab
انجام مطالعات آماربرداری از منابع آب های سطحی و زیرزمینی داخل مرز سیاسی منطقه 3 شامل شهرستان های کهنوج، رودبار، منوجان و قلعه گنج
دسامبر 10, 2021
project-kavab
انجام مطالعات آماربرداری از منابع آب های سطحی زیرزمینی محدوده مطالعاتی دشت جنوبی استان همد ان
دسامبر 10, 2021
project-kavab
انجام آماربرداری از منابع و مصارف آبهای سطحی و زیرزمینی از مرز سیاسی شرق استان تا رودخانه تالار
دسامبر 10, 2021
project-kavab
قرارداد آماربرداری از منابع و مصارف آب سطحی و زیرزمینی محدوده های مطالعاتی استان سمنان
دسامبر 10, 2021
انجام مطالعات آماربرداری سراسری از منابع و مصارف مرحله سوم در محدوده شرق استان گیلان
دسامبر 10, 2021
قرارداد انجام خدمات مهندسی آماربرداری دور سوم از منابع و مصارف چاه های بهره یبرداری محدوده مطالعاتی ارومیه
دسامبر 10, 2021
خدمات مهندسی بازنگری مطالعات، خدمات نظارت عالی و کارگاهی و مطالعات اجتماعی، توانمند سازی و نظارت بر بهره برداری شبکه اصلی و فرعی آبیاری تحت فشار پایاب سد عمارت ناحیه بران در سطح 3700 هکتار
دسامبر 10, 2021
ابلاغ قرارداد خدمات تسهیلگری اجتماعی در فرآیند احداث سد فینسک
طرح انتقال آب به اراضی کشاورزی دشت سیستان
دسامبر 10, 2021
منابع آب زیرزمینی حوضه آبریز ارس در محدوده آذربایجان غربی
انجام خدمات مهندسی جمع آوری داده های پایه شبکه سنجش منابع آب زیرزمینی حوضه آبریز ارس در محدوده آذربایجان غربی
50
سال تجربه طراحی و مشاوره

240
پرسنل متخصص

150

پروژه های شرکت


100k

خطوط انتقال آب


سرویس های مهم

انتقال-آب

انتقال آب

توضیحی کوتاه در مورد عنوان بالا، توضیحی کوتاه در مورد عنوان بالا، توضیحی کوتاه در مورد عنوان بالا
مدیریت-منابع-آب

مدیریت منابع آب

توضیحی کوتاه در مورد عنوان بالا، توضیحی کوتاه در مورد عنوان بالا، توضیحی کوتاه در مورد عنوان بالا
منابع-طبیعی-و-کشاورزی1

منابع طبیعی و کشاورزی

توضیحی کوتاه در مورد عنوان بالا، توضیحی کوتاه در مورد عنوان بالا، توضیحی کوتاه در مورد عنوان بالا
محیط-زیست

زهکشی

توضیحی کوتاه در مورد عنوان بالا، توضیحی کوتاه در مورد عنوان بالا، توضیحی کوتاه در مورد عنوان بالا
محیط-زیست

محیط زیست

توضیحی کوتاه در مورد عنوان بالا، توضیحی کوتاه در مورد عنوان بالا، توضیحی کوتاه در مورد عنوان بالا
منابع-طبیعی-و-کشاورزی

منابع طبیعی و کشاورزی

توضیحی کوتاه در مورد عنوان بالا، توضیحی کوتاه در مورد عنوان بالا، توضیحی کوتاه در مورد عنوان بالا

زمینه اصلی فعالیت

شرکت مهندسان مشاور کاوآب در زمینه انجام و عرضه خدمات فنی و مشاوره ای در خصوص شبکه های آّبیاری و زهکشی، منابع آب، آب و فاضلاب، محیط زیست و فعالیت های کشاورزی و اجتماعی از قبیل خدمات و مطالعات در مراحل شناسایی، نیمه تفضیلی، مطالعات فاز یک، دو و اجرا، توجیه فنی و اقتصادی طرح ها، تهیه نقشه و اسناد و مدارک و مشخصات اجرائی طرح ها، نظارت بر حسن اجراء و انجام خدمات مشاوره ای مربوط به دوره بهره برداری و نگهداری فعالیت دارد.
خرید قالب بی تم