پروژه های اتمام یافته

سپتامبر 5, 2021

انجام خدمات مهندسی عملیات نقشه برداری و بهسازی شبکه آبیاری و زهکشی مغان

عنوان پروژه : پروژه مطالعات مرحله دوم و بازنگری مطالعات مرحله اول و انجام خدمات مهندسی عملیات نقشه برداری و بهسازی شبکه آبیاری و زهکشی مغان […]
سپتامبر 4, 2021

پروژه مطالعات برسی طرح های آبیاری تحت فشار

عنوان پروژه : پروژه مطالعات بررسی طرحهای آبیاری تحت فشار و ارائه راهکارهای مناسب جهت بهبود وضعیت موجود و ارتقاء دانش فنی بهره برداران و کارشناسان […]
سپتامبر 4, 2021

طرح و ساخت شبکه فرعی آبیاری شیبلو

عنوان پروژه : طرح و ساخت شبکه فرعی آبیاری و زهکشی شیبلو کارفرما : وزارت جهاد کشاورزی – مجری طرح جامع و شبکه های فرعی آبیاری […]
سپتامبر 4, 2021

انجام آمار برداری سراسری در محدوده استان آذربایجان غربی حوضه دریاچه ارومیه

انجام آماربردای سراسری از منابع و مصارف از منابع و مصارف مرحله سوم در محدوده استان آذربایجان غربی (حوضه دریاچه ارومیه) محل اجرا : استان آذربایجان […]