زمینه های فعالیت

شرکت مهندسان مشاور کاوآب در سال ۱۳۶۸ با شماره ثبت ۷۶۱۷۷ تاسیس شده است، این مشاور با توجه به تجربه بالای ۲۹ ساله خود توانسته افراد مجرب و توانمندی به کادر مدیریتی و فنی خود جذب نموده و تجربه های موفقی در خصوص مطالعات، طراحی و نظارت پروژه های مرتبط با بحث منابع آب، کشاورزی و آبیاری و زهکشی کسب نماید. در این راستا این شرکت توانسته در حین شروع پروژه با ارائه متدولوژی و طراحی برنامه مناسب نسبت به انجام موفق پروژه ها اقدام نماید. نتیجه این برنامه ریزی صحیح رضایتمندی کارفرماهای طرف قرارداد این شرکت بوده و در این خصوص تقدیرنامه هایی نیز دریافت نموده است.
برنامه ریزی انجام موفق پروژه ها، بکارگیری افراد مجرب در هر تخصص و رشته و تربیت آنها در راستای منافع شرکت بوده است. این مسئله از مهمترین ابزار کار یک مهندس مشاور می باشد که استفاده از پرسنل دائمی و با تجربه باعث انجام موفق پروژه ها خواهد شد. در حقیقت این مسئله از مهمترین ابتکارات یک مهندسین مشاور در راستای کاهش مدت زمان، بهبود کیفیت و کاهش هزینه های یک پروژه می باشد. حضور پرسنل مجرب باعث خلق ابتکارات لازم در هر پروژه ای خواهد شد که در وضعیت معمولی قابل دسترس نخواهد بود. بررسی سوابق کاری کادر مدیریتی شرکت و همچنین افراد فنی نشاندهنده سوابق علمی خوب و متناسب با اهداف شرکت و نیز تجربه کاری موفق آنها می باشد که این مسئله در رضایتمندی کارفرمایان طرف قرارداد بوضوح قابل مشاهده است. در نتیجه تجربه کاری بالای ۲۹ ساله این شرکت و افراد متخصص شاغل در شرکت باعث شده در هر پروژه ای مرتبط با خصوصیات آن پروژه ابتکارات لازم در راستای اهداف کارفرمایان محترم بکار گرفته شود.

پایه های شرکت مهندسان مشاور کاوآب طبق آخرین صلاحیت اخذ شده از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

. پایه یک شبکه های آبیاری و زهکشی
. پایه دو شبکه های آبیاری و زهکشی
. پایه سه محیط زیست
. پایه سه کشاورزی، منابع طبیعی و دامپروری
. پایه سه تاسیسات آب و فاضلاب